Een vitale, gezonde stad

De uitdaging
Een aantal marktpartijen klopt bij een gemeente aan met grootse plannen om de stad vitaler te maken. Deze prijkt nu in de top-10 van meest ongezonde gemeentes. Op een voormalig ziekenhuisterrein willen ze gecentraliseerd nieuwe sportvoorzieningen realiseren: een zwembad, buitensport en een sporthal. Ook de gemeente wil de stad bruisend en gezond maken. Maar vindt het tegelijkertijd een enorme beslissing om een fiat te geven voor de juiste en beste variant. Daarom vragen ze mij om hulp.

De oplossing
Politieke voeling is belangrijk in het managen van dit stedenbouwkundig proces: wat kan wel, wat ligt te gevoelig? Ik heb nauw overleg met het college van burgemeester en wethouders. Ik heb de stad geadviseerd jaarlijks te kijken naar de haalbaarheid, om zo grip te houden op de plannen en risico’s. Door de processtructuur en kosten steeds opnieuw te analyseren, kan de gemeente een gedegen beslissing nemen.

Het resultaat
Ook de provincie en IBA hebben zich inmiddels achter de plannen geschaard en komen deze financieel tegemoet. Ze kosten immers wat, maar als alle voorzieningen er eenmaal staan, heeft de stad écht iets moois. Een nieuw elan om het oude imago van zich af te schudden. Een plek waar niet de gebouwen belangrijk zijn, maar waar het om de mensen draait. Waar inwoners in beweging komen, waar ze (weer) actief meedoen aan de maatschappij en waar ze kunnen werken aan een vitale toekomst en levensstijl.