Kwalitatief, toekomstbestendig winkelcentrum

De uitdaging
Een gemeente had plannen om een bestaand winkelcentrum uit te breiden. Maar nog voordat die ten uitvoer kwamen, werd het complex door brand verwoest. Met mobiele units werd snel voorzien in een tijdelijk winkelcentrum en de gemeente en projectontwikkelaar gingen aan de slag met nieuwe plannen. Toen die ver gereed waren, sloeg echter de economische crisis toe. Bovendien overleed plotseling de centrumplanmanager, een belangrijke spil. Dat vroeg om een risicomanager die het project verder kon leiden.

De oplossing

Ik heb me direct als bruggenbouwer opgesteld. Ik heb nieuwe contracten en heldere afspraken gemaakt, onder meer over planningen. Het was ook nodig om alle nieuwe ruimtelijke procedures te doorlopen. Dat vergde veel afstemming, vooral met de winkeliers die inmiddels ongeduldig werden. Het tijdelijke winkelcentrum stond intussen al langer dan gepland. Je voelt die druk van de omgeving. Maar tegelijkertijd wil je bouwen aan een kwalitatief, toekomstbestendig winkelcentrum. Daarom heb ik sterk ingestoken op communicatie met de winkeliers. En ik koos voor een gefaseerde aanpak, dat houdt het behapbaar en begrijpelijk.

Het resultaat
De laatste fase is in afronding, het meerjarenproject is dan geheel binnen de financiële kaders gerealiseerd. Dankzij intensieve afstemming vond ik overeenstemming tussen de focus van het college en die van de ontwikkelaar. Ook de provincie heeft het winkelcentrum met subsidies vooruitgeholpen. En dat reikt verder dan enkel stenen, het is meer dan dat. Er staat een nieuw winkelhart, een plek waar mensen zich goed voelen.