Winkel- en woningcomplex uit het slop

De uitdaging
Een complex met winkelcentrum, parkeergarage en een flat met koopappartementen is verworden tot no-go-area. De omzetten van de ondernemers dalen met de maand. De garage, de levensader voor het winkelcentrum, is technisch in zijn laatste levensfase. En om het allemaal nog erger te maken, is ook de grond ernstig vervuild. De projectontwikkelaar die het winkelcentrum verwerft, de gemeente, de ondernemers en de bewoners zien samen de noodzaak het tij te keren. Maar hoe?

De oplossing
Ik voer gesprekken met alle betrokkenen, arrangeer en begeleid overleggen en formuleer met alle partijen een gemeenschappelijk doel. Op basis hiervan leg ik een duidelijke visie en een doelgerichte processtructuur neer. Het uitgangspunt wordt dat op de lange termijn voor iedereen een win-win situatie moet ontstaan en dat dit niet kan zonder geven en nemen.

Het resultaat
Iedereen gaat weer geloven in het project en het winkelcentrum ondergaat een spectaculaire upgrading. Vestigingen van grote ketens maken plaats voor speciaalzaken, waardoor het aanbod weer divers en compleet is. De bodem is gesaneerd en de parkeergarage geheel vernieuwd. De beleggings- en woningwaarde is aanzienlijk gestegen.