Aantrekkingskracht voor toeristisch centrum

De uitdaging
Een fantastisch gelegen stad floreert jarenlang door het opkomende toerisme in de streek. Monumentale panden worden gesloopt voor het zoveelste hotel, maar daardoor verdwijnt de grandeur en vervolgens blijven de toeristen weg. Weliswaar behoudt de stad zijn unieke ligging, maar economisch gaat het steeds slechter. De plaatselijke overheid beseft dat de stad alleen met ingrijpende sloop en kwalitatief hoogwaardige nieuwbouw zijn voormalige aantrekkingskracht hervindt voor zowel investeerders als toeristen.

De oplossing
De gemeente vraagt mij het hele procesmanagement en vastgoedvraagstuk voor mijn rekening te nemen. Ik stel als eis dat de stad zich opstelt als regisseur en niet als publieke partij die vindt dat marktpartijen maar oplossingen moeten aandragen. Ik verzoek een vooraanstaand architect om een ontwerp te maken voor de openbare ruimte en de gemeente zelf nieuwe stedenbouwkundige plannen en bijbehorende kwaliteitseisen op stelt. Na een uitgebreide risico- en vastgoedanalyse is de provincie bereid te investeren in de ambities van de stad.

Het resultaat
Het project is binnen alle afgesproken kaders afgerond. Door mijn advies kon de stad haar plannen op een heldere, eenvoudige manier positioneren. Via een aanbesteding heeft de gemeente een nieuwe parkeergarage, 5.000 m2 winkeloppervlak en 50 hoogwaardige appartementen gerealiseerd. De tegenstanders van het begin, zijn de ambassadeurs van nu. En zoals verwacht herontdekken andere investeerders de stad en trekt het toerisme aan. Zo ontstaan financiële reserves om andere delen van de stad te versterken.