10 jaar Ando.

In 2007 startte Ando van de Pol zijn eigen onderneming: Ando. Voor begeleiding en ontwikkeling van projecten en processen in vastgoed. En dat betekent een jubileum.

“Alweer tien jaar breng ik private en publieke belangen bij elkaar. Ik werk samen met gemeenteraden, colleges, ontwikkelaars, omwonenden en andere belanghebbenden. Binnen de gemaakte afspraken bekijk ik wat alle partijen willen, waar ze voor gaan en welke prioriteiten nodig zijn. Om wat voor vastgoedproject het ook gaat. Ik streef altijd naar een goed resultaat voor alle betrokkenen.”